Skip to main content
Aikido en Mindfulness

Aikido is voor ons een krijgskunst of beter gezegd een levenskunst in ontwikkeling. Wij zien aikido als onderdeel van de evolutie. Het zoeken naar harmonie en helderheid in de omgang met weerstand en conflict. Hierbij hoort ook het ontwikklene van moed en daadkracht daar waar nodig. De vorm is het samen beoefenen van aikidotechnieken, naast mindfulness meditatie. Aikido als een levensweg; een zoektocht naar innerlijke en uiterlijke vrede vrijheid en ontspanning authenticiteit. 

Aikido Maastricht, 'roots' en stijl
Aikido Maastricht, 'roots' en stijl Aikido Maastricht is voortgekomen uit Aikidoschool Tendo en bestaat al meer dan 20 jaar. Door de jaren heen hebben wij verschillende aikidostijlen beoefend: Aikikai Aikido (in de lijn van Sugano-sensei) Tendoryu Aikido (in de lijn van Shimizu-sensei) Belangrijke leraren voor ons zijn hierbij geweest: Ad van Dun en zijn geheel eigen invulling van aikido, maar vooral ook zijn inspiratie tot zoeken. Jos Vanroy die vooral wist te inspireren met zijn zuivere techniek, de dynamiek en zijn bescheidenheid en humor. Philippe Voarino die ons heeft laten kennismaken met het meer traditionele aikido in de lijn van Saito-sensei, waarbij erg veel aandacht besteed wordt an het werken met wapens (aiki-ken, aiki-jo en kentai jo) Op dit moment zijn wij opnieuw verbonden met Aikikai Aikido via Patrick Cassidy en Miles Kessler. Patrick Cassidy die aikido onderzoekt vanuit een evolutionair perspectief. Miles Kessler die sterk geïnspireerd is door de integrale theorie van Ken Wilber en ook door zijn sterke wortels in de Vipassana. De nadruk ligt nu veel meer op aikido onderzoeken vanuit verschillende lagen en perspectieven: - Het fysieke perspectief. De technieken ongewapend en met Jo en Bokken. - Het dynamisch, energetische perspectief. Onderzoeken en werken met de stroom van beweging en energie. Het meer dynamische aikido: een continue proces van aanval, opname en vallen of immobiliseren. - Het diepere of hogere perspectief, waarin aikido een uiting wordt van autheniciteit, liefde, zachte moed en spontaniteit. Wij zijn ook zoekende naar de plek van aikido binnen de "Het Leven". Hierbij zijn de integrale theorie van Ken Wilber en de plek van aikido binnen de evolutie onuitputtelijke inspiratiebronnen.
Aikido 6-12 jaar

De jeugdaikido lessen zorgen voor beweging en spelenderwijs ontdekt je kind de basisprincipes van aikido. In de aikidolessen werken we aan
concentratie, weerbaarheid en samenwerking.
We bouwen aan het vertrouwen in jezelf en in de ander.
Maar het allerbelangrijkste in onze dojo is het hebben van plezier en respect voor elkaar.

Leraren Aikido Maastricht

Volwassenaikido Rob Vincken

Kinderaikido Kinderen van 6-12 jaar
Ton Eyssen en Wilma Hendriks

Het Ene
Het Ene. Alles is verbonden en alles is uiteindelijk een. Aikido gaat over deze verbinding en over hoe we die kunnen gebruiken bij weerstand. Op een dieper niveau is aikido een weg om de eenheid te voelen. Steeds opnieuw oefenen om een te worden met een aanval. Bewust leren zijn met weerstand. Meegaan met de stroom. Loslaten van je zelf met al zijn onzekerheden en verhalen. Verbinden met wat er in het moment is, zonder voorbehoud of vooropgezet plan.
Het Hart
Het Hart, kalligrafie dojo aikido maastricht Hart Hart, de andere kant van de medaille. Het ene, de plaats waar alles is zoals het is, waar geen goed en kwaad bestaat, geen begin of eind. Een oase van rust. De beweging komt van het hart. De plaats waar we geraakt worden. Dat wat ons beweegt. Het hart dat ons helpt om ons kwetsbaar op te stellen, om open te zijn, zacht, de liefde te voelen, maar ook wijsheid en kracht. Deze hartskwaliteiten maken aikido tot vredeskunst in plaats van vechtsport.
The Way of a Warrior is based on humanity, love and sincerity; the heart of martial valor is true bravery, wisdom, love, and friendship. Emphasis on the physical aspects of the Martial Art is futile, for the power of the body is always limited.