Aikido Maastricht, 'roots' en stijl

Aikido Maastricht is voortgekomen uit Aikidoschool Tendo en bestaat al meer dan 20 jaar.

Door de jaren heen hebben wij verschillende aikidostijlen beoefend:

  • Aikikai Aikido (in de lijn van Sugano-sensei)
  • Tendoryu Aikido (in de lijn van Shimizu-sensei)

Belangrijke leraren voor ons zijn hierbij geweest:
Ad van Dun en zijn geheel eigen invulling van aikido, maar vooral ook zijn inspiratie tot zoeken.
Jos Vanroy die vooral wist te inspireren met zijn zuivere techniek, de dynamiek en zijn bescheidenheid en humor.
Philippe Voarino die ons heeft laten kennismaken met het meer traditionele aikido in de lijn van Saito-sensei, waarbij erg veel aandacht besteed wordt an het werken met wapens (aiki-ken, aiki-jo en kentai jo)

Op dit moment zijn wij opnieuw verbonden met Aikikai Aikido via Patrick Cassidy en Miles Kessler.
Patrick Cassidy die aikido onderzoekt vanuit een evolutionair perspectief.
Miles Kessler die sterk geïnspireerd is door de integrale theorie van Ken Wilber en ook door zijn sterke wortels in de Vipassana.

De nadruk ligt nu veel meer op aikido onderzoeken vanuit verschillende lagen en perspectieven:

- Het fysieke perspectief. De technieken ongewapend en met Jo en Bokken.
- Het dynamisch, energetische perspectief. Onderzoeken en werken met de stroom van beweging en energie. Het meer dynamische aikido: een continue proces van aanval, opname en vallen of immobiliseren.
- Het diepere of hogere perspectief, waarin aikido een uiting wordt van autheniciteit, liefde, zachte moed en spontaniteit.

Wij zijn ook zoekende naar de plek van aikido binnen de "Het Leven". Hierbij zijn de integrale theorie van Ken Wilber en de plek van aikido binnen de evolutie onuitputtelijke inspiratiebronnen.